Loading

Report as inappropriate

PL:
Bo ma 23.5mm? To by się zgadzało xD Głupi ja.
Precyzując zatem silnik musi mieć do 25mm.

Jak znajdę czas to spróbuję zaadaptować fanduct do karety trzymającej całą głowicę wyżej.

Ten projekt nie jest i pewnie nigdy nie będzie złotym środkiem - jest to kompromis i to pewnie spory, a to że wisi to na bank wada, która siłą rzeczy musiała nastąpić aby odzyskać miejsce w X i Y. Myślę, też, (albo mam nadzieję) że nie ma tu straty całości zalet Aero bo jednak jest przytwierdzone to sporego kawałka plastiku. Jest też inny problem związany z Rat Rig i Aero - Aero znajdujące się wyżej (na równi z belką X) jest tak wysoko, że łóżko jest na skraju śrub trapezowych kiedy Z jest na min - w górze.

ENG:
Stupid me - the stepper has to be up to 25mm thick.

When I get the time I'll try to adapt the fanduct to a carriage holding the print head higher.

This project is probably by far not a solution to all issues. Having Aero "hanging" is a flaw I'm sure but it was the only way to get back the X and Y space. I think (or hope) that we don't lose all benefits of Aero with this design as it's attached to a thick piece of plastic. There's another issue with Rat Rig and Aero - Aero being held higher (on the level of the X rail) is high enough to be at the very end of the Z screws when it's at Z min - up top.